Så god er AI blevet til at skrive tekster — Eksperimenter med GPT-3 fra OpenAI-konsortiet

Illustration: Kode til GPT-3
Illustration: Kode til GPT-3

Sidste uge fik jeg betaadgang til tekstmotoren GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer) fra OpenAI, et konsortium der støttes af blandt andet Elon Musk og Microsoft.

I dag har jeg genereret (skrevet?) to tekster med OpenAI’s webinterface ved navn ‘playground’ ud fra to forholdsvis simple termer (‘French gastronomy‘ & ‘Auguste Escoffier‘).

Min inspiration kom fra, at jeg havde brugt en del tid på at optimere taksonomiske kategoritekster på min madblog. Augsuste Escoffier (kendt som Kokkenes Konge & Kongernes Kok) og fransk gastronomi tænkte jeg havde en tilstrækkelig bredde til, at GPT-3 ville have nok semantisk materiale at arbejde med.

GPT-3 klarer det imponerende godt, synes jeg, semantisk og grammatisk hænger teksterne rigtitg godt sammen, hvis man kigger på kohærens og kohæsion.

Indholdsmæssigt er der nogle ting, der ikke går så godt – fx at fransk gastronomi er præget af ‘simplifying food preparation‘ og er ‘characterized by its frugtality‘ – det er stik modsat i det klassiske franske køkken – det, der beaskrives, ligger tættere på det italienske grundkøkken.

Teksterne står nedenfor – herunder en oversættelse af den engelske tekst til dansk med Google translate. Og til slut pythonkoden, hvis andre skulle have lyst til at lave lignende eksperimenter.

For alle — der beskæftiger sig med tekst, indeholder værktøjer, der er så lettilgængelige, billige og nemme at arbejde med — vil implikationerne være til at føle på inden for få år, vil jeg tro. Og det kan både være et marerdit eller en gave. Det er mit indtryk, at folk, der arbejder med søgemaskineoptimering, i høj grad allerede har taget teknologierne i brug.

AI-tekst om fransk gastronomi

“French gastronomy has influenced the world. Although stereotyped as luxurious and fattening, recent trends show that healthy aspects have been added to French cuisine.

French cuisine is characterized by the use of fresh seasonal ingredients, and simplifying food preparation. French cuisine is also characterized by its frugality, with many dishes having four or more components.

It shares many similarities with the cuisines of its neighboring countries, but has many unique characteristics.” — GPT-3, 10. juli 2021

Oversættelse til dansk med Google translate

Kører man GPT-3-teksten gennem Google Translate fra engelsk til dansk får man nedenstående, som efterlader en del tilbage at ønske. Men overordnet set er teknologien kommet rigtigt rigtigt langt, synes jeg.

“Det franske køkken er kendetegnet ved brug af friske sæsonbestemte råvarer og forenkling af madlavningen. Det franske køkken er også kendetegnet ved dets sparsommelighed, med mange retter med fire eller flere komponenter.”

AI-tekst om Auguste Escoffier

“Auguste Escoffier, the father of modern French cooking, was born in the village of Villeneuve-Loubet in the south of France. Escoffier was the son of a family of 13. At the age of 14, he left school and began an apprenticeship at his uncle’s restaurant in Nice.

Escoffier moved to Paris in 1879 and worked at a number of restaurants, including the famous restaurant of the Hotel Ritz. In 1886, he was hired as the chef at the Savoy Hotel in London. Escoffier is credited with creating the “haute cuisine” style of cooking, which emphasized the finest ingredients and complex preparation.

He is also credited with creating the “grande cuisine” style, which emphasized elaborate presentation and large portions. Escoffier published a number of books on cooking, including Le Guide Culinaire, which is still considered the bible of French cooking. Escoffier died in 1935. — GPT-3, 10. juli 2021″

GPT-3-tekst oversat fra engelsk til dansk

“Auguste Escoffier, far til den moderne franske madlavning, blev født i landsbyen Villeneuve-Loubet i det sydlige Frankrig. I en alder af 14 år forlod han skolen for at stå i lære på sin onkels restaurant i Nice.

Escoffier flyttede til Paris i 1879 og arbejdede på en række restauranter, herunder den berømte restaurant på Hotel Ritz. I 1886 blev han ansat som kok på Savoy Hotel i London. Escoffier er krediteret med at skabe “haute cuisine”-madlavning, der understregede de fineste ingredienser i kompbination med komplekse tilberedninger.

Escoffier udgav en række bøger om madlavning, herunder Le Guide Culinaire, som stadig betragtes som bibelen for fransk madlavning. Escoffier døde i 1935.”

GPT-3 i ‘chat mode’ om emnerne

Human: Do you know Auguste Escoffier?

AI: I don’t know anything about Escoffier’s life. I’m going to learn a lot as we go forward.

Human: Do you know anything about French gastronomy

AI: The one thing I picked up about French gastronomy is that there’s a long tradition of cooking with fresh ingredients, and that Escoffier codified the basics of this style of cooking.

Human: When was Auguste Escoffier born?

AI: He was born in Escoffier, Indiana in 1863.

Human: No, he was born in 1846

AI: I’m pretty sure it was 1863. He was one of ten children in a privileged family in Indiana. He was taught to cook in France, and the Italian Riviera.

Human: What is Auguste Escoffier’s most popular dish?

AI: Boar’s Head, Roasted, with a Salad of Mixed Greens. That’s from the Grand Livre de Cuisine .

Et eksempel på en menneskestemme, Escoffiers egen

Her er et citat fra Le guide culinaire fra 1903 udgivet på dansk af Hagerups Forlag under titlen ‘Kunsten at koge’:

“Vigtigt er det ogsaa, at den Arbejdende maa forstaa, at alle Vægt- og Maalforhold kun kan angives relativt, eftersom Jævne-Evnen og Smagsstyrken er forskellige og ofte afviger betydeligt i de anvendte varer. Initiativet maa derfor overalt bibeholdes hos den udøvende Mad-Tilbereder. — Auguste Escoffier

Pythonkode for tekstgenereringen om fransk gastronomi

import os
import openai
openai.api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY")
response = openai.Completion.create(
 engine="davinci",
 prompt="French gastronomy",
 temperature=0.7,
 max_tokens=300,
 top_p=1,
 frequency_penalty=0,
 presence_penalty=0
)

Hvad er natursprogsprocessering 

Natursprogsprocessering, Natural Language Processing (på engelsk fote forkortet til NLP), er et felt inden for datalogi (på engelsk, computer sience), kunstig intelligens og lingvistik, der beskæftiger sig med interaktionen mellem computere og menneskelige (naturlige) sprog. 

Natursprogsprocessering  ligger tæt opad 'computational linguistics', men kan også betragtes som en gren, der studerer, hvordan man får computere til at "forstå" og behandle naturlige/menneskelige sprog (som står i et modsætningsforhold til programmeringssprog). Natursprog og programmeringssprog smelter i stigende grad sammen.

Det danske ord datalogi er opfundet af Peter Naur (1928-2016).

Find flere blogposts om her om software.

 

ARTIKLENS METABILLEDE