Frikøb dansk natur i små bidder gennem Den Danske Naturfond

De sidste par år har jeg hver måned være med med til at frikøbe et lillebitte stykke dansk natur gennem Den Danske Naturfond.

Det er nemt, transparent og en god idé, synes jeg — og der lader til at være sund relevans & god kontekst i denne tid.

Enkelt- såvel som faste donationer er fradragsberettiget op til 16.600 i 2020 og 17.000 i 2021.

Støt fonden her

https://ddnf.dk/

Illustration: Billede af landskab, der viser natur frikøbt gennem Den Danske Naturfon. Copyrigt: Den Danske Naturfond.
Illustration: Billede af landskab, der viser natur frikøbt gennem Den Danske Naturfon. Copyrigt: Den Danske Naturfond.

Fakta om Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond blev stiftet i 2015 i et samarbede mellem den danske stat, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond.

Ved fondens stiftelse indskød den danske stat 500 millioner kroner, Villum Fonden 250 millioner kroner og Aage V. Jensen Fonden 125 millioner.

  • Holme Å ved Varde
  • Læsten Bakker og Skals Ådal nordvest for Randers
  • Fyns Hoved
  • Hammer Bakker nord for Aalborg
  • Kollund Skov i beunden af Flensborg Fjord
  • Mandø i Vadehavet
  • Frejlev Skov på Lolland

Kilde: Wikpedia

Status på frikøbte naturarealer i 2020

2020 – ET VILDT ÅR! 

Seks nye opkøb med samlet 4.150.000 m2 nye levesteder til trane, engblåfugl, skarlagen vokshat, opret kobjælde, blåhat – og mange andre truede, sjældne og almindelige dyr, planter og svampe.

2020 har været et vildt år, heldigvis også for naturen. Vi er faktisk ret stolte over at have sikret så meget mere og så forskellig slags natur i år. For altid.

Det er godt for vores trængte natur. Det er godt for vores børn og børnebørn. Det er godt for os alle.

Vi har fået skov, eng, overdrev, mose, rigkær – og i det hele taget en god variation af naturtyper. Forskellig natur gavner mange forskellige arter dyr, planter og svampe.

Kilde: Mail fra Den Danske Naturfond, 30. december 2020

Mail fra den Den Danske Naturfond den 12. september 2020

“Smukke blå argusblåfugle flakser over engene. Stenhumler summer fra farvestrålende planter på enge og overdrev. Højt oppe fra himlen triller sanglærken sin sang ud over sit nye hjem. I det fjerne hører du måske tranens trompeteren og havørnens hæse galpen. Velkommen i Marielyst Enge.

Vi har købt næsten 130 hektar tidligere dyrket jord, som vi sammen med Guldborgsund Kommune nu omdanner til natur med vilde heste og nye levesteder for masser af fugle, dyr og planter. Du har sammen med fællesskabet af Naturbeskyttere sikret 10 procent af det nye naturområde – altså 130.000 kvadratmeter natur i engene.

– Det er en god nyhed for vores trængte natur, som nu får mere plads. Samtidig bidrager det nye projekt til at udvikle et større, sammenhængende naturområde på knap 400 hektar. Det er det, Naturfonden arbejder for, siger Lauritz B. Holm-Nielsen, formand for Den Danske Naturfond.

Statens Bøtø Nor Fuglereservat og Naturfondens eget naturområde, Bøtøskoven, hænger sammen med det nye område, Marielyst Enge.

Marielyst Enge kommer til at rumme en fantastisk variation af forskellig slags natur med våde enge, lavvandede søer, overdrev og lysåben skov. Det betyder gode levesteder til mange forskellige arter af både sjældne og almindelige dyr, planter og svampe.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *