PAL-skat på aldersopsparing hos Nordnet

Udfordringer med PAL-skat på aldersopsparing

Den 14. januar modtog jeg nedenstående mail, der varsler, at der trækkes PAL-skat på mit aldersopsparingsdepot dagen efter, den 15. januar. Det må siges at være kort frist!, særligt fordi man kan løbe ind i en pudsig binding, hvor mange ikke kan overføre et beløb, der svarer til PAL-skatten, fordi max indskud er 5.4000 kroner i 2021 for folk, der som jeg har mere end 5 år til folkepensionalderen.

Overstiger ens skat et givent år indskudsgrænsen på 5.400 kroner i 2021, og forventeligt en smule mere næste år, og så fremdeles, er man tvunget til at sælge ud af sine papirer, hvilket gør en passiv investeringsstrategi, som mange anbefaler og endnu flere følger, vanskelig.

Det er selvfølgelig klart, at SKAT skal have deres penge, man kunne bare godt ønske en fleksibilitet a la aktiesparekontoen, hvor der kan indskydes ekstrabeløb til dækning af skat.

Det lader til at være muligt at indbetale ektra, men man pålægges så en afgift på 20% af det indskudte beløb.

Jeg tænker, at dette særligt kan udgøre et problem for dem, der har valgt at konvertere kapitalindkomster til aldersopsparinger, og som har mere end fem år til pensionsalderen.

Se også: 5:10:40-reglen ift iShares Global Clean Energy

Finans.dk har en god gennemgang af problematikken

Det er pensioner i bankerne, der giver de største udfordringer, da der er fastere regler for, hvordan PAL-skatten håndteres af pensionsselskaberne.

I første omgang lægger bankerne pengene ud. Derefter opkræves skatten hos kunderne på den kontantkonto, der er tilknyttet pensionsdepotet. Problemet opstår, hvis der ikke er dækning på kontoen, eller den efterfølgende måneds indbetalinger ikke er store nok til at betale skatten.

Kilde

Besked fra Nordnet om træk af PAL-skat på aldersopsparingsdepot

Dette er en standardhenvendelse til alle kunder med pensionsordning i Nordnet, uanset om du skal betale PAL-skat eller ej.
I løbet af den 15. januar 2021 bliver der trukket PAL-skat på dit pensionsdepot. I den forbindelse bedes du sørge for, at der i dagene efter er tilstrækkeligt med penge på dit depot til at dække skatten. Det kan du gøre enten ved at sælge værdipapirer eller ved at indbetale på depotet.

Har du allerede foretaget en indbetaling i år, skal du være opmærksom på dit loft for indbetaling.

Husk, at du ikke længere kan indbetale på:

  • – Kapitalpension
  • – Ratepension under udbetaling
  • – Aldersopsparing, Arbejdsgiverordning

Endvidere er det vigtigt, at indbetalingen på en Ratepension Arbejdsgiverordning sker via din arbejdsgiver.

PAL-skatten er på 15,3 pct. af både dine realiserede og urealiserede gevinster. Det vil sige, at der vil blive trukket 15,3 pct. af det, du har tjent på dine investeringer i 2020, uanset om du har solgt værdipapirer eller ej.

Vil du allerede nu se en foreløbig beregning af din PAL-skat per depot, kan du finde informationen under Mine sider / Pensionsoversigt.

Har dit afkast for 2020 været negativt, skal du ikke foretage dig noget. Din negative PAL-skat vil blive videreført og fratrukket ved næste års beregning af PAL-skatten.

Vi gør opmærksom på, at denne besked ikke kan besvares.

Venlig hilsen Nordnet

Om reglerne for indbetaling af PAL-skat på aktiesparekonti

§ 9 Personer, der er fuldt skattepligtige, kan foretage indskud på aktiesparekontoen, i det omfang den samlede værdi af aktiesparekontoen inklusive årets nettoindskud ikke overstiger et grundbeløb på 44.700 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 2.

Værdien opgøres pr. 31. december og danner grundlag for, i hvilket omfang der kan foretages nettoindskud i det følgende kalenderår. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 2. Der kan uanset bestemmelsen i stk. 1 foretages indskud på aktiesparekontoen til betaling af skat. Indskuddet skal foretages i det kalenderår, hvor skatten forfalder til betaling, jf. § 20. kilde

Se også: Børsnoteret handel med bitcoin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *