Kategorier
bernard gripa saint joseph syrah

Koldklima-syrah: Saint-Joseph, 2007, fra Bernard Gripa