MAD Food Camp, manglende pressedækning og kommunikative problemer?

For en times tid siden gjorde Rasmus Holmgård fra Mad+medier opmærksom på, at det, initiativtagerne sigter mod skal være gastronomiens svar på Roskilde Festival og Glastonbury Festival, festivallerne over dem alle, har modtaget forsvindende lidt pressedækning. Hvordan kan det være, at Danmarks hidtil største madbevigenhed ikke har givet anledning til lidt foromtale hist og her, bl.a. på DR.dk. Ikke en linje B.dk, ikke et ord på JP.dk, ikke en linje på Politiken siden foromtalen torsdag før festivalen?

Har festivalen et generelt kommunikativt problem? Har det nye nordiske køkken et kommunikativt problem? Eller er der blot tale om, at det forestående valg har overtaget presseagendaerne rundt omkring på redaktionerne?

Det fascistiske nye nordiske køkken?
I ganske spidsvinklet artikel i Politiken d. 8. maj, Noma er fascisme i avantgardistiske klæ’r, redegjorde Ulla Holm for en række lighedstræk mellem noma-bevægelsen og fascistiske bevægelser. Der var en førerskikkelse, som nød stor respekt (René Redzepi), et argument man tidligere har hørt om Apples netop afgåede CEO Steve Jobs.

Der var en formuleret ideologi, et manifest. Ud af manifestet voksede en dyrkelse af en række kerneværdier: det nære, det nordiske, de hidtil uberørte afgrøder — og en særlig filosfi omkring tilberedningen af dem. En oprindelsestænkning med en tilhørerende hierarkisk værdidom: Igennem den nordiske mad opnår den spisende gæst en forbindelse med jorden, ophavet.

I min optik havde Ulla Holm en række gode pointer, som druknede sig selv i spidsvinklingen af artiklen, fx analogien til Hitlers SS-regimentets brune skjorter, en farve, der går igen på de tjenende ånders forklæder på restaurant noma.

MAD Food Camp & den manglende folkelige appel?
Det er meget, meget få mennesker forundt at spise på noma. Dels på grund af den begrænsede kapacitet, dels prisen for et måltid. Men eksklusivitet plejer jo ikke at afholde medierne fra et dække et emne, måske tværtom.

Så hvad skyldes den manglende pressedækning? Et for etlitært skær over MAD Food Camp, hvor kun dyrkende bønder og (chef)kokke kunne deltage i konferencesporene ifølge programmet?

Mangelfuldt pressearbejde op mod festivalen?
Jeg skal ikke kunne sige det. Men et er sikkert. Den manglende folkekelig forankring er til at føle på. En stor opgave for Life-projektet ved LIFE (den tidligere Landbohøjskole), der har til formål at forske i sundhedspotentialet i den nordiske kost — og udbrede kendskabet efterfølgende.

For mit eget vedkommende stoppede mit møde med konferencedagene i går morges. Ifølge presseplanen var Carlsberg, Valby Langgade venue, som det hed sig i programmet, for dagens første aktiviteter fra kl. 09.00 til 12.00, hvor Carlsberg huskok Marco Sganzerla ville byde på frokost. Jeg troppede fro og forvetningsfuldt op kl. 8.45, så der var tid til at finde en god stol, sortere lidt billeder fra dagen før. Men der var gabende mennesketomt på Carlsberg. kl. 09.10 gav jeg op og vendte snuden hjemad, lettere skuffet.

Jeg siger ikke, at min oplevelse er karakteristisk for alle, men der kunne måske med fordel strammes lidt op på informationsniveauet og programkoordineringen parterne imellem.